TỰ GIỚI THIỆU

thích xem typo.

thích nghe về typo.

thích học typo.

PUCCA Rất mong sự giúp đở của các bạn.

Bạn bè Tất cả

  • thuthaothuthao
  • gunnertygunnerty
  • viiipviiip
  • backwardbackward
  • putaputiputaputi
  • katekate

LƯU BÚT

  • allnew April 1, 2008, 3:42 am
    allnew
    ua, hom nay sinh nhat Viip ha? chuc mung nha. Ba Diem lau qua ko vo nhà tui nha
  • Elflaco January 17, 2008, 3:07 am
    elflaco
    diễm xưaaaa
  • thanhliem441984 November 1, 2007, 9:37 pm
    thanhliem441984
    rec lại nhà chị
Xem tất cả